Всеукраїнська громадська організація «Асоціація служби крові України» створена 22 лютого 2002 року за ініціативою головних лікарів обласних станцій переливання крові і зареєстрована як юридична особа в Міністерстві юстиції України. Асоціація об'єднала більше 1400 фахівців з Автономної Республіки Крим; 25 областей України; м. Києва та м. Севастополя; Інституту гематології та трансфузіології (м. Київ), Інституту патології крові та трансфузійної медицини (м. Львів) Академії медичних наук України; Міністерства оборони; закладів служби крові Укрзалізниці. У 2002 році стала співзасновником Української Федерації громадських організацій сприяння охороні здоров'я населення.

Президент Асоціації - Чугрієв Анатолій Миколайович, головний лікар обласного Центру крові, к.мед.н., м. Житомир.

Основні цілі діяльності Всеукраїнської громадської організації «Асоціація служби крові України»: підтримка і допомога у розвитку та впровадженні сучасних технологій в сфері виробничої та клінічної трансфузіології, підготовка і реалізація проектів, які спрямовані на вдосконалення діяльності служби крові, підтримка розвитку міжнародних науково-технічних зв'язків між Україною та іншими державами в галузі трансфузійної медицини.

Асоціація керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", чинним законодавством України та її Статутом.