Членами Асоціації можуть стати громадяни України, громадяни інших країн або особи без громадянства, які досягли 18-річного віку.

Колективними членами Асоціації можуть бути колективи установ, підприємств, організацій, які беруть участь в охороні здоров'я населення України.

        Прийом у члени Асоціації здійснюється первинним органом місцевого осередку на підставі письмової заяви кандидата у члени на ім'я Президента Асоціації. Прийом колективного члена Асоціації здійснюється керівним органом місцевого осередку на підставі рішення зборів колективу на ім'я Президента Асоціації. Рішення про прийом індивідуальних та колективних членів затверджуються Президентом Асоціації.