1. Донорська кров та її компоненти. Заготівля, зберігання та контроль якості    (технологічні стандарти)     Завантажити в форматі .doc

2. Метод приготування відмитих еритроцитів в полімерних контейнерах  (методичні рекомендації)   Завантажити в форматі .doc                                                                                                                                
3. Заготівля та використання кріопреципітату замороженого   (методичні рекомендації)   Завантажити в форматі .doc                                                                                                
4. Заготівля свіжозамороженої донорської плазми (методичні рекомендації) Завантажити в форматі .doc

5. Програма занять для інтернів     Завантажити в форматі .doc

6. Питання з клінічної трансфузіології для лікарів      Завантажити в форматі.doc

7. Соціально – демографічний склад донорів і мотивація   їх до донорства  Завантажити в форматі.ppt
8. Політика ВООЗ щодо безпеки донорства   Завантажити в форматі.ppt

9. Мотиваційні чинники донорства крові   Завантажити в форматі.pdf

10. Ставлення населення України до донорства   Завантажити в форматі.ppt