Вищим керівним органом Асоціації є Конференція Асоціації.

В період між Конференціями функції вищого керівного органу Асоціації виконує Рада Асоціації.

Президент Асоціації керує Асоціацією в період між засіданнями Ради Асоціації і Конференціями Асоціації. Президенту підпорядковані виконавчий орган – дирекція Асоціації.

Обов'язки Президента, під час його відсутності, виконує один з двох віце-президентів, які обираються на конференції Асоціації.

Контроль за фінансовою діяльністю Асоціації здійснює Ревізійна комісія. Ревізійна комісія здійснює також нагляд за дотриманням Статуту, рішень керівних органів Асоціації її членами.

 

Президент Асоціації служби крові України

 

Чугрієв Анатолій Миколайович

Головний лікар Житомирського обласного центру крові, к.мед.н.

Тел. (0412) 39-58-57

Ел. адреса: rbc.zt.ua@gmail.com

 

 

Віце-президенти Асоціації служби крові України:

 

Лучанко Петро Іванович

Головний лікар Тернопільської обласної станції переливання крові, к.мед.н

Тел. (0352) 52-06-95, 52-52-12

Ел. адреса: pfr@tr.ukrtel.net  pruyomna.toksp@gmail.com

 

Фролова Олена Володимирівна

Головний лікар Луганської обласної станції переливання крові

Тел. (0642) 53-51-34

Ел. адреса: lspk@ukr.net